Tietosuojaseloste

Rekrytointi Berhana Oy: rekisteri -ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste henkilötietolain (22.4.1999/523) 10§ ja 2§ ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679) mukaan.

Rekisterinpitäjä

 Rekrytointi Berhana Oy
 Brahenkatu 17b A 36
20100 Turku

Rekisterin yhteyshenkilö

Berhan Ahmadi
sähköposti: berhan@berhana.fi

Mitä tietoa keräämme? Miksi tietoa kerätään? Rekisterin tarkoitus ja kuvaus

Asiakkaat
 Rekrytointi Berhana Oy:n asiakkaista tietoja kerätään siinä laajuudessa, jota asiakassuhteen ylläpito edellyttää. Tietojen avulla hoidamme asiakassuhdetta, täytämme sopimusvelvoitteemme, olemme yhteydessä asiakkaihin ja tiedotamme palveluistamme ja tuotteistamme. Asiakkaidemme tiedot voidaan tallentaa yrityksen käyttämään CRM-järjestelmään. 

Rekrytointi- ja työsuhdeasiat

Rekrytointi Berhana Oy:n henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekrytointi- ja työsuhdeasioiden hoitamiseen liittyvät asiat kuten työnantajavelvoitteiden hoitaminen. Henkilötiedot ovat henkilön itsensä antamia tietoja, joita käsitellään selvitettäessä työnhakijan soveltuvuutta avoinna oleviin työtehtäviin sekä työsuhteeseen liittyvien asioiden ja työnantajavelvoitteiden hoitamiseen.

Ensisijaisena käsittelyperusteena henkilötiedoissa ovat lainsäädännössä, työehtosopimuksissa (tai työsopimusten perusteella) rekisterinpitäjälle annetut työnantajavelvoitteet sekä työntekijälle asetetut oikeudet.

Toissijaisesti henkilötietojen käsittely pohjautuu yrityksen oikeutettuun etuun henkilöiden annettua tietonsa rekrytointia varten, jotta rekrytointiprosessi voidaan toteuttaa työnhakijan hakuprosessissa. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös työsopimuksen tekoprosessissa.

Rekisterin tietosisältö 

Työnhaku/työntekijät
Rekisteröidystä työnhakijoista ja työntekijöistä voidaan tallentaa esimerkiksi seuraavan kaltaisia tietoja.

Työnhakijatiedot:
– Henkilön perustiedot (nimi, syntymäaika)
– Aiemmat työsuhteet (alkamispäivä, työtehtävä jne.)
– Koulutustiedot (tutkinto, suorituspäivä yms)
– Muut tarvittavat tiedot ( erityisosaaminen, ajokorttitiedot, auton käyttömahdollisuus työtehtävissä, mahdolliset passit ja sertifikaatit)
– Tietoihin voidaan lisätä myös henkilön esittämiä kiinnostuksen kohteita työtehtävistä ja aloista.

Työntekijätiedot:
Työnhakijatietojen lisäksi tallennetaan työsuhdetta / työsuhteita koskevia tietoja (alkamispäivä, työtehtävä, työnantaja), palkanlaskentatiedot (sovellettava työehtosopimus, palkkatiedot ), työajanseurantatiedot, vuosiloma jne

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään:
– niin kauan kuin niiden käsittely sitä edellyttää
– niin kauan kuin laki tätä edellyttää
– tai kunnes saamme asiakkaalta poistopyynnön (tietyt tiedot säilytetään myös tämän jälkeen jos laki tätä edellyttä)

Yhteydenottolomake ja chat
Kun otat meihin yhteyttä – lähetät yhteydenottopyynnön/palautteen niin voimme kerätä lomakkeella olevat tiedot asiakasrekisteriimme.

Analytiikka

Sivuston kävijöistä voidaan kerätä tilastotietoa kävijöiden määrästä, vierailluista sivuista, miltä sivulta vierailu on alkanut ja miten sivuilla liikutaan. Tätä varten sivustolle on asennettu analytiikkaohjelma Google Analytics sekä plugin MonsterInsights.

Löydät tietoa Googlen tietosuojakäytännöstä http://www.google.fi/policies/privacy
Tietoa Monster Insightsin GDPR yhteensopivuudesta: https://www.monsterinsights.com/addon/eu-compliance/

Sivustolla kerätty analytiikkatieto anonymisoidaan automaattisesti niin, että yksittäiset sivuston käyttäjät eivät ole tunnistettavissa tallennetuista tiedoista.

Analytiikkatietoja käytetään sivuston teknisen toimivuuden varmistamiseksi sekä markkinoinnin tueksi kertomalla esimerkiksi, miten markkinointi on lisännyt sivuston kävijöitä tai mikä palvelu heitä on kiinnostanut. Yksittäisistä käyttäjistä ei ole henkilötietoja. Analytiikkatietoja saavat käsitellä vain näitä tehtäviä tekevät henkilöt tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Analytiikkatietoja ei ilmaista sivullisille muutoin kuin lainsäädännön erikseen edellyttämissä tilanteissa.

Kuinka kauan tietoa säilytetään
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan asiakassuhteen hoitamiseen tai aiemmin määriteltyjä muita tarkoituksia varten (esim. uutiskirje). Tietoja säilytetään myös kirjanpitoa varten asiakassuhteen päättymisen jälkeen tai tarvittaessa jonkin muun lakisääteisen velvoitteen hoitamiseksi.

Sinun oikeutesi

  • Voit pyytää kaiken sinua koskevan henkilötiedon maksutta kerran vuodessa
  • Voit pyytää korjaamaan virheelliset tiedot
  • Voit pyytää henkilötietojesi poistoa (pois lukien lakisääteisesti säilytettävät tiedot)

Miten otat yhteyttä?
Voit ottaa yhteyttä yhteyshenkilöön sähköpostitse tai puhelimitse ja sopia tietojen tarkistuksesta. Samalla sovitaan myös henkilötietojen varmennuksesta, jotta tiedot luovutetaan oikealle henkilölle.