Miksi jotkut yritykset menestyvät paremmin kuin toiset?

Berhan Ahmadi

Yksi tärkeä tekijä menestyksen takana on työntekijöiden sitouttaminen. Sitoutuneet työntekijät ovat yleensä tuottavampia, pysyvät yrityksessä pidempään ja ovat tyytyväisempiä työhönsä, mikä vaikuttaa positiivisesti yrityksen ilmapiiriin ja maineeseen. 

Tätä on tutkittu useaan otteeseen eri tutkimuksissa ja niiden tuloksena on havaittu voimakas linkki tyytyväisistä työntekijöistä tyytyväisiin asiakkaisiin sekä parempaan liiketuloon. Tästä hyvänä esimerkkinä mm. Glassdoorin tutkimus, jossa työntekijöiden parhaimmiksi arvioidut työpaikat ja yritykset ylittivät S&P 500 pörssindeksin 115 prosentilla eli tällä oli selvä vaikutus yritysten tuloksiin. Samankaltaiseen tulokseen päädyttiin mm. IDC:n tutkimuksessa, jossa “66 % johtajista uskoi hyvän työntekijäkokemuksen parantavan asiakastyytyväisyyttä”.

Miksi työntekijöiden sitouttaminen on tärkeää pk-yrityksille?

Ensinnäkin, sitoutuneet työntekijät ovat yrityksen tärkeimpiä voimavaroja. He ovat motivoituneita tekemään työnsä hyvin ja ovat halukkaita oppimaan uusia taitoja ja kehittymään. Tämä lisää heidän kykyä tehdä hyvää ja laadukasta työtä, joka puolestaan parantaa yrityksen asiakastyytyväisyyttä ja tulosta.

Toiseksi, sitoutuneet työntekijät yleensä pysyvät yrityksessä kauemmin. He ovat tyytyväisiä työpaikkaansa ja haluavat pysyä siellä pitkään. Tämä vähentää työvoiman vaihtuvuutta ja siten myös rekrytointikustannuksia. Työntekijöiden vaihtuvuus voi olla erityisen haitallista pk-yrityksille, joilla ei ole aina resursseja kouluttaa uusia työntekijöitä ja integroida heitä yrityksen toimintoihin.

Kolmanneksi, sitoutuneet työntekijät voivat parantaa yrityksen mainetta ja houkutella uusia asiakkaita ja työntekijöitä. He voivat olla yrityksen parhaita puolestapuhujia ja edistää sen mainetta positiivisella tavalla. Tämä auttaa pk-yrityksiä erottumaan kilpailijoistaan ja houkuttelemaan uusia asiakkaita sekä osaavaa henkilöstöä.

Neljänneksi, sitoutuneet työntekijät voivat olla arvokkaita resursseja yrityksen kehittämisessä ja parantamisessa. He ovat yleensä halukkaita osallistumaan yrityksen kehittämiseen ja parantamaan sen toimintaa. He voivat antaa arvokkaita ideoita ja parannusehdotuksia, jotka auttavat yrityksiä kehittämään toimintaa. He ovat mysö valmiimpia kehittämään omaa osaamistaan. Yrityksen tulee myös tarjota työntekijöilleen mahdollisuuksia kouluttautua ja kehittää ammattitaitoaan, jotta yritys voi kehittää toimintaansa.

Lisäksi on tärkeää, että yrityksen arvot ja kulttuuri vastaavat työntekijöiden arvoja ja odotuksia. Työntekijät voivat sitoutua yritykseen, joka arvostaa heitä ja tarjoaa heille työpaikan, jossa he voivat olla oma itsensä ja tuntea olonsa mukavaksi.

Tarvitsetko apua työntekijöiden sitouttamisessa ja rekrytoinnissa?

Ammattitaitoinen rekrytointiyritys voi auttaa sinua löytämään juuri oikeat työntekijät yritykseesi ja kehittämään tehokkaita strategioita työntekijöiden sitouttamiseen. Ota yhteyttä meihin ja kartoitetaan yhdessä, miten voimme auttaa sinua kasvattamaan yritystäsi ja saavuttamaan tavoitteesi!

Berhan Ahmadi
berhan@berhana.fi