Kohdellaanko sinua töissä hyvin?

Anastassia Keskikylä

Työssä viihtyminen on tärkeää

Tänään aiheena on viihtyvyys työpaikalla. Aihe on todella tärkeä ottaen huomioon, että vietämme työpaikalla n. 60% ajastamme. Töiden mielekkyys on nykyään jopa tärkeämpi kuin palkka. Työviihtyvyys on todella tärkeä mittari. Työntekijät vaihtavat työpaikkaa, vaikka palkka olisi pienempi, mutta työympäristö ja työyhteisö mukavampi. Enää ei ole niin yleistä olla samassa työpaikassa vuosikymmenet, työpaikan vaihtamisen kynnys on huomattavasti pienempi kuin aikaisemmin. Työntekijät kerryttävät työkokemusta ja mahdollisuuksia eri työpaikoilla ja vaihtavatkin niitä usein.
Yritysten arvomaailma vaikuttaa todella paljon työntekijöihin. Arvomaailmalla on merkitystä nykyään ja se saattaa olla jollekin kynnyskysymys. Työpaikkoja on tarjolla paljon ja hyvistä työntekijöistä kilpaillaan työmarkkinoilla.

Työhyvinvointi on avain hyvään työelämään

Mikä tekee työpaikasta mielekkään? Vaikuttavia tekijöitä on monia, mutta eniten monelle merkitsee kenties työyhteisö.
Työhyvinvointi on iso asia ja siihen vaikuttavat sekä ympäristö, että oma suhtautuminen. Vastuuta ei voi täysin siirtää työntekijälle tai työnantajalle. Työhyvinvointia pitää seurata itse ja se on aika pitkälti omalla vastuulla. On hyvä arvioida omaa jaksamista ja puuttua siihen nopeasti. Pyöriikö sinulla työasiat jatkuvasti mielessäsi, myös vapaa-ajalla? Nukutko huonosti ja mietit töitä? Auttaisiko kuorman keventäminen, pitäisikö pitää useammin pieniä taukoja tai jotain muuta. Mikä sinusta tuntuu toimivalta tavalta helpottaaksesi työssä jaksamistasi?
Työyhteisö vaikuttaa suoraan työhyvinvointiin. Kannustetaanko töissä, onko mahdollista tehdä tiimityötä vai onko yksilösuoritus tärkeämpi? Onko mahdollisesti taukoja, joissa on mukavaa jakaa hetki työkavereiden kanssa? Toinen puoli kolikosta on koetko, että sinun työkuormasi on isompi kuin muiden, onko töiden vastuu siirtynyt vain yhden ihmisen harteille? Onko kivaa tulla töihin ja vaihtaa kuulumiset ja tulla kuulluksi?
Onko sinun työlläsi merkitystä?

Esimiehellä on vastuu työyhteisöstä

Esimiehellä on vastuu työyhteisön hyvinvoinnista, syrjinnän ehkäisemisestä ja vastuun jakamisesta. Ihmeisiin ei esimieskään pysty. Meillä kaikilla on vastuu lähimmäisistä ja töissä on hyvä käyttäytyä asiallisesti. Kohtele muita, niin kun haluat muiden kohtelevan itseäsi. Selän takana pitäisi puhua vain positiivisia asioita työtoverista.
Suoranaisesti nämä asiat eivät johda burnoutiin, mutta näillä asioilla saattaa olla iso vaikutus siihen. Pidä huolta omasta työhyvinvoinnista ja huomioi muiden työhyvinvointi omalta kohdaltasi.

Vuokratyöntekijät ovat tärkeitä

Vuokratyöntekijänä tulet vieraana töihin. On tärkeää, että olet samalla viivalla muiden työntekijöiden kanssa. Samat säännöt ja kohtelu on erittäin tärkeää. Tasa-arvo on päivän sana ja sitä osataan arvostaa. Mitään vaikeaa ja monimutkaista se ei ole, mutta miettimisen arvoinen asia.
Vuokratyöntekijöitä pidetään hyvänä täällä meillä. Vuokratyöntekijöitä on ollut jo vuosia ja se onkin todella käytetty palvelu ja se on myös haluttu työpaikka. Yritykset ovat oppineet käyttämään palvelua hyvin sekä projektitöissä, että pitkäaikaisissa työsuhteissa. Me tarjoamme työntekijälle työterveyshuollon, koulutukset ja monipuoliset mahdollisuudet työllistyä.
Hyppää meidän kelkkaan mukaan!